Animatsioonilise veebiarenduse põhimõisted

Animatsioonilise veebiarenduse põhimõisted

Tänane postitus on sarnane animatsioonilise veebiarenduse tööriistade postitusega.

Selles mõttes, et ajapikku see postitus täieneb.

Tänases postituses võid leida tähtsamad mõisted animatsioonilise veebiarenduse kohta. Kasutan kindlasti neid oma (õpetus)postitustes ning selle tõttu soovitaksin nendele pilk peale visata.

Aga asume asja kallale 🙂 .

Mõisted

Omadused – kui animatsioonilises veebiarenduses räägitakse omadustest, siis tihti mõeldakse nende all neid elemendi omadusi, mida animatsioon muudab või muutma hakkab. Inglise keeles properties.

(Omaduste) väärtused – väärtused, mis omastatakse muudetavatele omadustele. Maakeeli öeldes on (omaduste) väärtused animatsiooni lõpptulemused. Inglise keeles values.

 

Peegelanimatsioon – animatsioon, mis kasutab sisse animeerimiseks neid samu omadusi, mis välja animeerimiseks ning vice versa. Näiteks kui element animeeritakse nähtavaks kasutades opacity omadust, siis animeeritakse element ka nähtamatuks kasutades opacity omadust. Inglise keeles mirror animations.

Animatsioonide aheldamine – põhimõtteliselt sama, mis funktsioonide aheldamine. Animatsioonide aheldamine on siis animatsioonide üksteise järgi kirja panemine, kus käivitakse animatsioone järjekorras. Selle kohta võid täpsemalt lugeda postituse jQuery animatsiooni funktsioonide aheldamise osa juurest. Inglise keeles on see function/animation chaining.

(Animatsiooni) sätted – need on sätted, mis panevad paika, kuidas animatsioon mängib. Siia alla käivad kestvus, siseasjastus, silmus jne. Inglise keeles animation options.

Kestvus – defineerib kui pikalt animatsioon mängib. Tavaliselt antakse see säte millisekundites. Inglise keeles duration.

Siseajastus – määrab ära, millal animatsioon aeglustub ja millal animatsioon kiirendab. See ei muuda kestvust, vaid hoopis paneb paika, millal on animatsioon kiirem ja millal aeglasem antud kestvuses. Siseajastus inglise keeles on easing.

Bézieri kurv – selle “kurvi” abil määratakse ära animatsiooni siseajastus. Tegelikkuses on tegemist graafikuga, kus joon tähistab aeglustamist ja kiirendamist. Kõik siseajastused on määratud sellega. Loe täpsemalt nende kohta siit ja ise saad luua oma kurvi siin. Ingliskeelne vaste on Bézier curve.

(Välis)ajastus – ajastuse ehk välisajasutse all mõeldakse, millal animatsioon mängib (nt. veebilehele ära laadimisel, nupule vajutades vms). Inglise keeles timing.

Silmus – määrab, et animatsioon on korduses ehk silmuses. Inglise keeles loop

 

CSSi üleminekud – CSSis kasutatavad efektid, mis töötavad koos pseudoelementidega (nt. lingi värv muutub, kui oled hiire lingi peal). Inglise keeles transitions.

CSSi teisendused – CSSis olevad omadused, mis kasutavad elemendi kuju ja asukoha muutmiseks funktsioone. Inglise keeles CSS transforms.

 

Tagasikutsumisfunktsioon – funktsioon, mis antakse edasi teise funktsiooni parameetrina ja mis kutsutakse välja teise funktsiooni sees. Inglise keeles nimetatakse neid callback function.

Veafunktsioon või -kood – funktsioon või kood, mis kutsutakse välja, siis kui mingi ülesanne kukkus läbi. Inglise keeles nimetatakse neid fallback function.

 

Kas arvad, et siit on mingi mõiste puudu? Anna kommentaarides teada 🙂 !


Senikaua ole tugev ja kohtume juba järgmistes postitustes,

Tähelepanu eest tänades – Oliver Paljak

P.S! Kui oled huvitatud animatsioonilisest veebilehest, siis võta minuga julgelt ühendust AnsiVeebi kodulehel.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *